Alby gård

Alby gård er den eldste gården på Jeløy, og har røtter tilbake til tidlig vikingtid. Hovedbygningen ble gitt sin nåværende form etter en brann i 1866, og i 1963 kjøpte kommunen gården av den siste private eieren, skipsreder Biørn Biørnstad. pr 2021 leier Galleri F15 kun hovedbygningen, mens stabburet disponeres av fylkesmannen som Jeløy Naturhus, og jorden forpaktes bort.

Jeløy er også et spesielt område med sin særegne natur. Søndre Jeløy landskapsvernområde ble til i 1983, og er med på å bevare det historiske preget på landskapet.

Se mer informasjon her: https://no.wikipedia.org/wiki/Alby_g%C3%A5rd

Her finner du