The Muse

Av Bruce Naigles

Om kunstverket

The Muse er en svevende dame, båret frem av bølger, og er hotellets egen muse til inspirasjon for alle besøkende i et helt særegent kunstmiljø. Skulpturen ønsker velkommen til hotellet med de mange kunstverk. Hun viser vei ned gjennom alléen til den ærverdige lystgården til David Chrystie på 1700-tallet.

Bruce Naigles (1958- ) er født i Kingston, NY, USA og er selvlært skulptør. Etter flere år i Italia kom han til Norge i 1987. Først som assistent hos billedhoggeren Per Ung i 1990-årene og hospitant i modellering ved Statens Kunst- og Håndverksskole 1992-94. Han er innkjøpt av Selvaag AS, Refsnes Gods og flere private aktører blant annet i Moss. Her i Moss har han også laget Gift of Life/Kristian leser, byste av Willy på Kanalen og byste av Edmund Ree på tidligere Galleri Varden. I oktober 2021 ble også hans kunstverk "Keepers of Faith", initiert av Selskapet Smilende Kunst, avduket i vannet utenfor Sjøbadet.

Bruce Naigles

Les mer...

Relaterte artikler