Kompisen

Av Gerd Valebjørg (2020)

Om kunstverket

Liten gutt med caps som er plassert ved utkanten av lekeplassen ved Moss kirke. Skulpturen er en gave fra Selskabet til Moss Bys Vel til Moss by i anledning 300 års-jubiléet.

Gerd Valebjørg (1940 - ) er født i Moss og er selvlært. Hun har gått i lære hos billedkunstner Grete Skovly. Sammen med henne har hun laget bronseskulpturen "Kompisen" som nå (2020) er plassert på lekeplassen ved Moss kirke. (Ivar Ernø, 2021)

Moss kommunes kunstsamling (Ikke registrert). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 19.12.2022

Gerd Valebjørg

Les mer...

Relaterte artikler