Minnesmerke etter 22.7.2011

Av Nicolaus Widerberg (2011)

Om kunstverket

Minnesteinen på Bygdetunet er til minne om ofrene for terrorangrepene 22. juli 2011. 53 monumenter ble donert av en anonym giver som ga billedhugger Nico Widerberg i oppdrag å lage en serie skulpturer til minne om ofrene i berørte kommuner, og en av de er plassert her.

Nicolaus (Nico) Widerberg (1960- ) er født i Oslo og utdannet til billedhogger og maler fra Statens håndverk- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo. En av landets mest markante kunstnere i nåtid med flere store kunstverk rundt i landet og på skip.

Nicolaus Widerberg

Les mer...

Relaterte artikler