Gjøglere

Av Birthe Marie Løveid

Om kunstverket

Tre gjøglere svinger seg i dans i vinduet til Moss sykehus' foaje.

Birthe Marie Løveid (1949- ), bosatt i Gamlebyen i Fredrikstad, har sin utdannelse fra Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo i keramikk (1970-73), Statens Kunstakademi i Oslo i skulptur (1973-77) og det samme ved Kungliga Konsthögskolan i Stockholm og i 1979 på grafikklinjen ved Statens Kunstakademi i Oslo. Hun underviste og var også rektor ved Kunstakademiet i Bergen og har professorkompetanse i tredimensjonal billedkunst. Hun har dertil deltatt i mye kunstnerisk virksomhet og har vært medlem av Utsmykningsfondet og Henie-Onstad Kunstsenter og styreleder i Fredrikstad Utvikling og Østfold Kunstnersenter.

Hun har laget et lang rekke skulpturer, og i Moss har vi en kopi av hennes svennestykke: Maurice i bronse stående i Moss Kunstgalleri.

Birthe Marie Løveid

Les mer...

Relaterte artikler