Urne i fontene

Av Dagny Hald

Om kunstverket

Urne i fontene, fantasifull og fargerik, ble opprinnelig gitt til Jeløen Aldershjem. Arbeidet er et uttrykk for Dagny og Finn Halds ide med å gi ekstra liv til sin kunst ved å spille på både keramikk og vann.

Dagny Hald (1936-2001) er fra Bærum. Hun giftet seg i 1956 med kunstneren Finn Hald og slo seg ned i Son. Dagny Hald var keramiker og grafiker og hadde utdannelse fra blant annet Roma og Oslo. Hun har utført mange og store arbeider i samarbeid med sin mann og med Frans Widerberg om små og store keramiker-arbeider, blant annet i Haukeland Sykehus i Bergen og Universitetet i Oslo.

I Moss har hun også markert seg med Løvefontene i Orkerød sykehjem.

Kilder: Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006. Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.1072). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 13.1.2023.

Dagny Hald

Les mer...

Relaterte artikler