Syv år

Av Tor Vaa (1959)

Om kunstverket

"Denne skulpturen er innkjøpt i 1959 av Christiania Bank og Kreditkasse (nå Nordea) og står foran bankens lokaler i Dronningens gate. ... Denne lille piken må regnes som en av våre fineste barneskulpturer. Den uferdige kroppen med den ubevisste, litt keitete holdningen, er så godt sett og riktig oppfattet at den blir allmenngyldig for barnet i dette avgjørende året i dets liv- og skolemodenhetsalderen, da fantasikreftne for alvor våkner og skal legges under kultur." (Parmann, s. 35)

Tor Vaa (1928-2008) var billedhogger og sønn av Dyre Vaa. Av arbeider som han ellers har laget, kan nevnes bronsefigur av Henrik Wergeland spå Oslo Katedralskole og bronsestatuettene Don Quijote og Sancho Panza.

Kilder: Øistein Parmann: Skulptur i Moss. Oslo 1970; Ivar Ernø: Skulpturer i Moss, Moss 2006.

Nordeas kunstsamling (Objekt nr. ukjent). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim, 21.12.2022.

Se mer

Tor Vaa

Les mer...

Relaterte artikler