Frans av Assisi

Av Ragnhild Butenschøn (1955)

Om kunstverket

Frans av Assisi var munk og grunnla Fransiskanerordenen. Etter sin død 3. oktober 1226 ble han erklært som helgen i 1228. Se Frans av Assisis bønn skrevet i begynnelsen av 1900. Frans av Assisis bønn er en fredsbønn og begynner: Herre, gjør meg til redskap for din fred! Les videre i Store norske leksikon (https://snl.no/Frans_av_Assisi). Skulpturen innkjøpt av Moss kommunes kulturutvalg. Den står for tiden i Moss kirke.

Ragnhild Butenschøn (1912-92) er født i Kristiania og er utdannet ved Aba Novadca private malerskole i Budapest, Budapest Kunstakademi og Akademiet i Oslo under professor Wilhelm Rasmussen samt et viktig studieopphold i Torino. Hun debuterte på Statens Høstutstilling i 1937, og hennes arbeider viste en særlig grad av dyktighet, og hun gikk egne veier for å få frem det beste i seg. Øistein Parmann skriver følgende om skulpturen: Det kan være sterk følelse i hennes arbeider, men aldre føleri, aldri sentimentalitet. Det ser man f.es. på den dypt sjefulle fremstillingen av Franz av Assisi (1953). Virkningen av denne figur beror helt og holdent på formale ting som man kan analysere seg til. Det gotiske strekk i skikkelsen, hodets fine bøyning, de parallelle armene med de følsomme hendene i ledig korrespondanse med hverandre. Og til slike ting kommer den frie og friske modellering, som beliver hele overflaten." (Parmann, s. 30). De mest kjente skulpturer fra hennes hånd er Frans av Assisi (1953), Maria og barnet (1961), Regnbuen - Monument over Henrik Sørensen (1968), Rosepiken (1971) og den aller mest kjente Hellige Olav (1984) som står utenfor den katolske kirke i Oslo. I Moss har vi også skulpturen Ikaros. I 1985 fikk hun Kongens fortjenestemedalje i gull for sin store innsats som billedhugger. (Ernø, s. 72)

Kilder: Øistein Parmann: Skulptur i Moss. Moss 1970; Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006.

Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.0817). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim, 10.1.2023.

Ragnhild Butenschøn

Les mer...

Relaterte artikler