Frans av Assisi

Av Ragnhild Butenschøn (1955)

Om kunstverket

Frans av Assisi var munk og grunnla Fransiskanerordenen. Etter sin død 3. oktober 1226 ble han erklært som helgen i 1228. Se Frans av Assisis bønn skrevet i begynnelsen av 1900. Frans av Assisis bønn er en fredsbønn og begynner: Herre, gjør meg til redskap for din fred! Les videre i Wikipedia. Skulpturen innkjøpt av Moss kommunes kulturutvalg.

Ragnhild Butenschøn (1912-92) er født i Kristiania og er utdannet ved Aba Novadca private malerskole i Budapest, Budapest Kunstakademi og Akademiet i Oslo under professor Wilhelm Rasmussen samt et viktig studieopphold i Torino. Hun debuterte på Statens Høstutstilling i 1937, og hennes arbeider viste en særlig grad av dyktighet, og hun gikk egne veier for å få frem det beste i seg. I Moss har vi også en annen skulptur av Ragnhild Butenschøn, nemlig Ikaros, og i 1985 fikk hun Kongens fortjenestemedalje i gull for sin store innsats som billedhugger.

Relaterte artikler