Stim

Av Tor Lindrupsen (2002)

Om kunstverket

Stim av fisk. En steinmur med bilder av fisk på hver stein. Både form og farge spiller og gjør muren til et monument. Denne verket er utført i granitt og larvikitt på bestilling fra Moss kommune i forbindelse med byggingen av sykehjemmet og ble avduket i 2002.

Tor Lindrupsen (1958- ) er født i Kristiansand. Utdannelsen har han fra Statens Håndverks og industriskole i Oslo, og han har gjennomført en rekke studiereiser i utlandet. Han har utført mange utsmykningsoppdrag rundt oss, blant annet syv rundkjøringer i Fredrikstad og Halden. Dessuten har han laget monumentet over Magnus Brostrup Landstad (2002).

Kilder: Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006. Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.0689). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 13.1.2023.

Tor Lindrupsen

Les mer...

Relaterte artikler