Kråka

Av Asbjørn Høglund (1981)

Om kunstverket

Kråke på parkeringsplassen fra 1981 må studeres nøye, og den ligner på en kråke. Selv om det å gå på sykehus ikke alltid er så lett, gir skulpturene på Moss sykehus oss et lyspunkt og et smil med på veien.

Asbjørn Høglund (1937- ) fra Kråkstad ble billedhugger som elev av Per Palle Storm ved Kunstakademiet. Han har laget mange skulpturer i abstrakt stil i metall, og vi finner verker av ham rundt på hele Østlandet.

Asbjørn Høglund

Les mer...

Relaterte artikler