Den seirende vår

Av Stephan Sinding (1932)

Om kunstverket

Helskulptur av en kvinne, Stephan Sindings egen modell, modellert før første verdenskrig. I følge brev fra Sindings kone til konsul H.B. Peterson i 1932 var det bare et stort hell at voksmodellen til skulpturen unngikk å bli ødelagt under et bombardement under 1. verdenskrig over Paris hvor Sinding hadde sitt atelier. I samme brev forteller hun følgende: "Saa skal De vide lidt om Værkets Historie, - jo seer De, vi havde gaaet her i 3 1/2 Aar og ventet på Seiren, og og nede var Sindet, snart himmelhoch jaunchzen [=himmelhøyt ropende], snart zum Tode betrübt [=bedrøvet til døden], og dog - inderst inde paa Bunden laa altid et Haab, en Følelse af den Jubel, som Seiren, naar den endelig engang kom, vilde føre med sig - og se, den Følelse troer jeg Stephan Sinding var besjælet med naar han lavede den Skulpturen og kaldte den "Le printemps victorieux" [=Den seirende Vår], - Kom ind i Atelieret, naar han arbeidede paa den og hans Ansikt straalende, det frydede ham at skabe den, og den blev født uden Smærte hvad ellers sjeldent hændte med hans Arbeider...". (https://www.nb.no/items/71c965e153cfa7007ebcdcb18cf91f27?page=43&searchText=sinding). Han ønsket at skulpturen skulle monteres på en lav sokkel for at den skulle være blant folket med sitt budskap om at det alltid er en vår. Gave fra Jubileumsfondet av 1920 til Moss Bys Forskjønnelse.

Stephan Sinding (1846-1922) bodde sine siste år i København og Paris. Hans mest kjente verker står i Glyptoteket i København, blant annet Barbarkvinnen som bærer sin sønns lik. Det er Sinding som har laget Ibsen- og Bjørnson-statuene foran Nationaltheatret i Oslo.

Kilder: Øystein Parmann (og andre): Skulptur i Moss. Oslo 1970; Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006.

Moss kommunes kunstsamling (Objekt nr. 0104.0670). Tekst utvidet og oppdatert av: Arnt Fredheim 15.12.2022

Stephan Sinding

Les mer...

Relaterte artikler