Einar Gerhardsen

Av Nils Aas (1970)

Om kunstverket

Byste av Einar Gerhardsen overrakt av Walther Henriksen fra Arbeidernes Fellesorganisasjon/Samfunnshuset til Moss kommune ved ordfører Emil Andersen under nærvær av Einar Gerhardsen selv. Minnetale over ham holdes hvert år på 1. mai.

Nils Aas (1933-2004) ble født på Inderøy i Trøndelag og ble billedhogger, grafiker og tegner etter utdannelse blant annet ved Kunstakademiet i Oslo under Per Palle Storm. Etter noen år som tegner i Arbeiderbladet vant han konkurransen om Haakon 7.-monumentet på 7. juni-plassen i Oslo. Han har også laget Chaplin-statuen utenfor Colosseum kino i Oslo og flere minnesmerker over kjente personer rundt om i landet. Dertil har han laget nonfigurative stålskulpturer, og har laget relieffene på flere av våre mynter, blant andre 10- og 20-kronermynten. Han har også laget bysten av Lars Brandstrup på Galleri F15, Alby.

Kilder: Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss, 2006; Ivar Ernø, 2021.

Moss kommunes kunstsamling (Objekt nr. 0104.0669). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 19.12.2022

Nils Aas

Les mer...

Relaterte artikler