Med utslått hår

Av Berit Arnestad (1973)

Om kunstverket

Portrett av en dame

Berit Arnestad

Les mer...

Relaterte artikler