Løvefontene

Av Dagny Hald (1967)

Om kunstverket

Denne festlige skulpturen ble opprinnelig montert i Parkteatret, sannsynligvis i 1967, og ble i 2002 flyttet til Orkerød sykehjem. Begge steder til stor glede for publikum, særlig når vannet sildrer og renner ut av munnen på de typiske Dagny Hald-figurene.

Dagny Hald (1936-2001) er fra Bærum. Hun giftet seg i 1956 med kunstneren Finn Hald og slo seg ned i Son. Dagny Hald var keramiker og grafiker og hadde utdannelse fra blant annet Roma og Oslo. Hun har utført mange og store arbeider i samarbeid med sin mann og med Frans Widerberg om små og store keramiker-arbeider, blant annet i Haukeland Sykehus i Bergen og Universitetet i Oslo.

Kilder: Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006. Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.0958). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 13.1.2023.

Dagny Hald

Les mer...

Relaterte artikler