Kong Christian Frederik

Av Dyre Vaa (1975)

Om kunstverket

Han var Norges konge fra 17. mai til 14. august 1814 og fikk endelig sin plass ved Konventionsgaarden og Mossefossen 14. august 1995, da Moss fylte 275 år. Skulpturen ble avduket av HM Kong Harald V, og han sa blant annet at Konventionen til Moss var en bragd som kong Christian Frederik skulle ha æren for. Skulpturen var en gave til byen fra firma M. Peterson & Søn AS i 1975.

Dyre Vaa (1903-80) er født i Kviteseid i Telemark. Etter studier ved Kunst- og håndverksskolen og Statens Kunstakademi har han hatt en rekke studieopphold i Frankrike, Italia, Hellas, England og Spania. Som bråmoden kunstner debuterte Dyre Vaa på Statens Høstutstilling allerede i 1923 og fikk god mottagelse av kritikken. Han har vunnet en rekke konkurranser. Av de best kjente er Holberg-monumentet i Studenterlundeni Oslo, eventyrfigurene på Ankerbroen i Oslo og Sjømannsmonumentet i Bergen.

Kilder: Øistein Parmann: Skulptur i Moss. Moss 1970; Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006. Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.0442). Tekst oppdatert av Arnt Fredheim, 16.1.2023.

Dyre Vaa

Les mer...

Relaterte artikler