Kong Håkon den 7.

Av Agnes Hjort (1952)

Om kunstverket

Portrett

Relaterte artikler