Bro-bro brille

Av Olav Mosebekk

Om kunstverket

Gutt og jente

Relaterte artikler