Asfaltblomster

Av Runa Førde (1978)

Om kunstverket

Barn skriver på asfalt med kritt

Relaterte artikler