Markant Tendens

Av Terje Roalkvam (1978)

Om kunstverket

Natur med rød strek

Relaterte artikler