Uten tittel

Av Jon Wilhelmsen

Om kunstverket

Moss gågate- mot kirken

Relaterte artikler