Et samfunn for alle

Av Dag Arnljot Rødsand (1992)

Om kunstverket

Tre ark på rekke

Relaterte artikler