Sabiha II

Av Uleselig signatur

Om kunstverket

Portrett av kvinne

Relaterte artikler