Strandblomster

Av Uleselig

Om kunstverket

To damer knytter blomsterkrone

Relaterte artikler