Vi gjorde hvad vi kunde

Av Per-Ole Nordli (1970)

Om kunstverket

Da Kong Carl den IV besøkte Moss, gjorde man klar til en verdig mottakelse. Men før kongen kom, dukket noen kuer opp, og de la fra seg noen skikkelige ruker midt i veien. Da oppsto uttrykket "Vi gjorde hva vi kunne, vi borgere på Moss, og det vi ikke kunne, det gjorde kua for oss! Treskulpturer samlet i et monter.

Per-Ole Nordli, habil treskjærer.

Relaterte artikler