Edmund Ree

Av Bruce Naigles (2019)

Om kunstverket

Edmund Ree (1920-2005) var kunstner og politiker, men fremfor alt Mossepatriot og Jeløy-elsker. Han elsket naturen og beskyttet den med nebb og klør. Han påviste flere fortidsplasser, bosteder og gjenstander på Jeløy. Hans kunst var mest maleri i akvarell og olje, motiver fra naturen, dyr og reiser i inn- og utland, og han utførte en rekke utsmykninger og deltok i en rekke utstillinger, begge deler også i Moss. Helt til det siste sloss han for naturen på Jeløy, og han vant første runde mens han levde.

Bruce Naigles (1958- ) er født i Kingston, NY, USA og er selvlært skulptør. Etter flere år i Italia kom han til N orge i 1987. Først som assistent hos billedhoggeren Per Ung i 1990-årene og hospitant i modellering ved Statens Kunst- og Håndverksskole 1992-94. Han er innkjøp av Selvaag AS, Refsnes Gods og flere private blant annet i Moss. Her i byen har han også laget Gift of Life/Kristian leser og byste av Willy på Kanalen.

Kilder: Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006.

Privat eie. Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 13.1.2023

Bruce Naigles

Les mer...

Relaterte artikler