Uten tittel

Av Grete Pollen (1996)

Om kunstverket

Moss by

Relaterte artikler