Byste av Biørn Biørnstad

Av Nicolai Schiøll (1959)

Om kunstverket

Byste av skipsreder Biørn Biørnstad (1892-1963) som eide og bodde på Alby fra 1943 til sin død, og som solgte Alby til Moss kommune. Samtidig testamenterte han penger og kunst til Moss Kunstforening, slik at de fikk sitt eget galleri til å oppbevare kunst og til å arrangere kunstutstillinger og møter. Derfor har også Kunstforeningen en maken byste av Biørnstad i sitt galleri. Dessuten etterlot han seg den flotte gården og kjempestor hage med en rekke utenlandske trær og busker som etter hvert er dødd ut i den store skogen vest for bebyggelsen. Bysten står på østsiden av gårdsplassen til Alby gård.

Nicolai Schiøll (1901- 84) bodde i mange år i Trondheim hvor han arbeidet med utsmykning av Nidaros domkirke fra 1927 til 1937. Senere arbeidet han med utsmykning av Rådhuset i Oslo, Minnehallen i Stavern og monumentene over Grønlands apostel Hans Egede og mye annet. Her i Moss har han også laget bjørnen som står på samme gårdsplass, og skulpturen Volare som i sin tid stod utenfor gamle Moss Kunstgalleri som ble revet i 2003.

Kilder: Øistein Parmann: Skulptur i Moss. Moss 1970; Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.0437). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 13.1.2023.

Relaterte artikler