Kristus på korset, Glassmaleri i Jeløy kirke

Av Victor Sparre (1975)

Om kunstverket

Glassmaleri, Jesus på korset, et mesterstykke i glass og farger. Livets tre og Jesu lidelses vei kan man sitte å se og se og se på. Når man sitter inne, skinner lyset gjennom glassbitene og leverer et lys så fullt av farge med en fylde og dybde som bare dette tykke glasset kan gi. Og utenfra om kvelden, i mørket når lyset inne står på, da blir det hele et magisk kunstverk.

Victor Sparre (1919-2008) født i Bærum, vokste opp i Bergen og debuterte høsten 1945 i to separatutstillinger, i Kunstnerforbundet og Bergens Kunstforening. Hans bilder er preget av hans religiøse livsstil, og hans motiver var mennesker nært beskrevet, mens omgivelsene forsvant i bakgrunnen. I "Mor leser biblene" fra 1942 er avstanden mellom personer og ting tydeliggjort med overdreven perspektivbruk. Hans interesse for Moralsk Opprustning preget hans bilder, og han ville fremme kirkens nærvær i samfunnet. Utsmykning av kirkebygg ble derfor en livsoppgave, og det begynte med Stavanger domkirke, og senere fulgte kirkene i Tune, Tromsø, Hinna og Gruben, Immanuelskirken i Tel Aviv og ikke minst vår egen Jeløy kirke i 1974-75 som et slags hovedverk. I 2003 ble han utnevnt til ridder av St. Olav. Galleri Varden når sikret seg Victor Sparre bildesamling.

Kilder: Ivar Ernø, 2021. Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.1076). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 13.1.2023.

Victor Sparre

Les mer...

Relaterte artikler