Når fjellene kommer til meg

Av Rolf Thomas Thommessen (2008)

Om kunstverket

Delvis abstrakt; Blå og hvite fjell

Relaterte artikler