Ikaros

Av Ragnhild Butenschon (1966)

Om kunstverket

Mann rundt en ring, dvs. Ikaros var i følge det gamle greske sagn sønn av Daidalos. Da Ikaros skulle flykte fra Kreta ved hjelp av vingene faren hans hadde laget til ham, fløy han for nær solen så voksen som vingene var festet med, smeltet, og Ikaros styrtet i havet. Skulpturen blir innkjøpt av Moss kommunes kunstutvalg i 1966.

Ragnhild Butenschøn (1912-92) er født i Kristiania og er utdannet ved Aba Novács private malerskole i Budapest, Budapest Kunstakademi og Akademiet i Oslo under professor Wilhelm Rasmussen samt et viktig studieopphold i Torino. Hun debuterte på Statens Høstutstilling i 1937, og hennes arbeider viste en særlig grad av dyktighet, og hun gikk egne veier for å få frem det beste i seg.

I Moss har vi også en annen skulptur av Ragnhild Butenschøn, nemlig Frans av Assisi, og i 1985 fikk hun Kongens fortjenestemedalje i gull for sin store innsats som billedhugger.

Kilder: Øistein Parmann: Skulptur i Moss. Moss 1970; Ivar Ernø: Skulpturer i Moss. Moss 2006. Moss kommunes kunstsamlinger (Objekt nr. 0104.0992). Tekst oppdatert av: Arnt Fredheim 13.1.2023.

Ragnhild Butenschon

Les mer...

Relaterte artikler