Nattens Skib, var.nr.1

Av Knut Tiberg (1974)

Om kunstverket

Sort/hvit; Syndens skip med felespiller på toppen

Relaterte artikler