Løvefontene

Av Dagny Hald

Om kunstverket

Løvefontene. Denne festlige skulpturen ble opprinnelig montert i Parkteatrets foaje, sannsynligvis i 1967, men ble i 2002 flyttet til Orkerød sykehjem. Begge steder til stor glede for publikum og beboere, særlig når vannet sildrer og renner ut av munnen på de typiske Dagny Hald-figurene.

Dagny Hald (1936-2001) fra Bærum, senere son. Giftet seg i 1956 med kunstneren Finn Hald og slo seg ned i Son. Hun var keramiker og grafiker og hadde utdannelse fra blant annet Roma og Oslo. Hun har utført mange og store arbeider i samarbeid med sin mann og med Frans Widerberg om små og store keramiker arbeider rundt om, blant annet i Haukeland Sykehus i Bergen og Universitetet i Oslo. I Moss har hun også markert seg med Urne i fontene i Rosnes bo- og servicesenter.

Dagny Hald

Les mer...

Relaterte artikler