Dronningensgate, Moss ca 1925

Av S. Sommer

Om kunstverket

Dronningensgate

Relaterte artikler