Fr.Nansensgt. Skarmyra, Moss. Ca. 1920

Av S. Sommer

Om kunstverket

Fr. Nansensgt.

Relaterte artikler