Jeløysten, 1953

Av S. Sommer

Om kunstverket

Bru

Relaterte artikler