Jeløygaten, Moss 1953. Ledsaahjørnet revet 1960

Av S. Sommer

Om kunstverket

Fiskebasaren

Relaterte artikler