Jacobstranga, Kongensgt. Moss

Av S. Sommer

Om kunstverket

Gate

Relaterte artikler