Busken

Av Erik Ludvigsen (1970)

Om kunstverket

Nedover Møllebyen

Relaterte artikler