Dag Arnljot Rødsand

  • Født: 1943-09-27
  • Død: 1995

Kunstverk