Møllebyen/Verket

Om kunstverket

Her vises skulpturer i Møllebyen og Verket, langs Mosseelva og ved Mossefossen

Møtested ved Smihammeren som sammen med Trykklufttanken er industriskulpturer fra gamle Moss Værft & Dokk er gitt til byen av Værvegruppa. Nede i bakken sitter "Kristian leser" (Gift of Life"), mens Bjørnungene og Nordens største keramikk-krukke befinner seg inne i kinoens foajé. Elefanten med tømmerstokk, varemerket til stor-bedriften Cellullosen eller M. Peterson & Sønn AS som var spredd over hele Verksområdet og laget blant annet Kraft-papir med elefanten som sitt varemerke. Ved fossen og Konventionsgaarden står Dyre Vaas skulptur av konge Christian Frederik som bodde her under krigen mot Sverige i juli/august 1814. "Elefanten med tømmerstokk" og "Kråke på kvist" var gaver til Moss i anledning 300 årsjubileet i 2020. Victor Linds "Gylden Morgengry" kom til byen under Momentum 2017 og ble gitt til byen av kunstneren. Overveies restaurert og flyttet til annet sted i byen, for eksempel til Skarmyr-fjellet eller Torderød-hagen.